Privacy

Wij verwerken gegevens van bezoekers van onze website, personen die informatie aanvragen via de website, zich aanmelden voor een nieuwsbrief of telefonisch contact met ons opnemen in het kader van onze dienstverlening. We hechten grote waarde aan een zorgvuldige en wettelijke verwerking van deze privacygevoelige gegevens. Indien je jonger dan 16 jaar bent, mag je uitsluitend persoonsgegevens verstrekken indien één van jouw ouders hiervoor toestemming geeft.

 

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
MD Movies, gevestigd aan de Goudseweg 97 te Bodegraven, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77114388 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het behandelen van aanvragen, administratie en projectleiding. Gebruiksstatistieken worden geanalyseerd met als doel de beveiliging te optimaliseren en de diensten beter af te stemmen op gebruikers. Bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

 

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe onze website functioneert en hoe wij de online ervaring van bezoekers kunnen verbeteren. We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. De gegevens worden 50 maanden bewaard.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?
De gegevens worden voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren bewaard en daarna nog maximaal een jaar. De gegevens worden gewist, tenzij langer bewaren wettelijk vereist is.

 

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?
Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van uw verzoek. Via de social media buttons verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

 

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
U mag ons te allen tijde inzage, verbetering, aanvulling, afscherming of verwijdering verzoeken in Uw persoonsgegevens. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Na toestemming heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om je hiervoor af te melden.

 

Voor vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens:
MD Movies, Goudseweg 97, 2411 HJ Bodegraven. Mail naar hello@mdmovies.nl of bel 06-27075865.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14-03-2020.